≡ Menu
Úvodní strana » Talentové soutěže ZŠ
TALENTIK00.jpg
 
SPORTIKO01.jpg
 23.01.2020 Olympiáda v ČJ
 24.01.2020 Fyzikální olympiáda 
 29.01.2020 Matematika Z5,Z9
SPORTIKO02.jpg
SPORTIKO03.jpg
 03.03.2020 Chemická olympiáda
 19.03.2020 Dětská scéna recitace I,II 
 20.03.2020 Dětská scéna recitace III, IV 
 20.03.2020 Matematický klokan
 24.03.2020 Pythagoriáda 5.,6.,7.,8. třídy 
SPORTIKO04.jpg
 07.04.2020 Matematická olympiáda Z6-8  
 08.04.2020 Biologická olympiáda C
 21.04.2020 Biologická olympiáda D     
 29.04.2020 Dopravní soutěž mladých cyklistů  
SPORTIKO05.jpg